Eğitim Mah. Adım Sk. Atak Plaza
No:4/25 Kadıköy/İST.
info@karbonnet.com
0850 307 31 37

Etüt Takibi

Öğretmenlerin etütleri 2 şekilde belirlenir. 1.si her hafta belirli günlerde yapılacak olan düzenli etütler, diğeri ise anlık olarak kararlaştırılmış etütler. Düzenli etütler, okulun isteğine göre bölüm başkanları tarafından tanımlanabilir.
Örn. A öğretmenine her hafta Pazartesi günü 2.sınıf seviyelerine matematik etütü tanımlanırsa, sistem A öğretmeninden her hafta etüt konusunu ve katılacak öğrencileri belirlemesini ister. Bu düzenlemeleri yapan öğretmen etüt saati geldiğinde yoklama alabileceği bir alan görür. Etüte katılan öğrenciler burada işaretlenir. Bu yoklama ayrıca öğrenci profilinde de görüntülenmektedir.
Anlık etüt girişini ise bölüm başkanı ile beraber öğretmen kendisi de tanımlayabilir. Yoklama işlemleri düzenli etüt ile aynıdır. Gün ortasında, o gün etüte kalacak tüm öğrencilerin listesi sistem tarafından yöneticilere gönderilir.

Düzenli etütlerde gün ve sınıf seviyesini belirleme yetkisi bölüm başkanında, konu, saat ve katılımcı öğrenci belirleme yetkisi öğretmendedir. Öğretmen düzenli etüt gün ve sınıf seviyesini değiştiremez.
İstenmesi durumunda etüte katılması istenen öğrencilerin ailelerine sistem tarafından onay veya haberdar etme bildirimi gönderilebilir.